Laatste nieuws

Werken aan de website

Omdat er in de organisatie en op de scholen heel veel veranderd is, wordt op dit moment hard gewerkt aan het aanpassen van de informatie op de website.

Lees verder »

Een school met mogelijkheden 

De Alk is speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in de regio Alkmaar e.o. aan leerlingen met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 4 tot 20 jaar.

De school bestaat uit twee afdelingen.


Op de Alk worden kinderen toegelaten die een beschikking hebben gekregen van de commissie voor indicatiestelling (CVI) De ouders vragen de beschikking aan en kunnen voor ondersteuning in deze procedure een beroep doen op De Alk. Op onze school gaan we uit van een drietal begrippen die we de basis vinden voor ons onderwijs.


Het is iedere dag weer een uitdaging om vanuit de kracht en mogelijkheden van de leerlingen een prettige leersfeer te creëren waarbinnen de leerlingen actief zijn. Een veilig schoolklimaat, waarin leerlingen zich prettig en geaccepteerd voelen. 
 

Nieuwbouw