Een school met mogelijkheden

 

De Alk is een school voor Zeer Moeilijk Lerenden. De school geeft speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in de regio Alkmaar e.o. aan leerlingen met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Behalve voor speciaal onderwijs kunnen ouders, leerlingen en scholen ook bij De Alk terecht voor ambulante begeleiding.

De school bestaat uit twee afdelingen.


Op de Alk worden kinderen toegelaten die een beschikking hebben gekregen van de commissie voor indicatiestelling (CVI) De ouders vragen de beschikking aan en kunnen voor ondersteuning in deze procedure een beroep doen op De Alk. Op onze school gaan we uit van een drietal begrippen die we de basis vinden voor ons onderwijs.


Het is iedere dag weer een uitdaging om vanuit de kracht en mogelijkheden van de leerlingen een prettige leersfeer te creëren waarbinnen de leerlingen actief zijn. Een veilig schoolklimaat, waarin leerlingen zich prettig en geaccepteerd voelen. 
 

 

Nieuwbouw